Przypnij Pinezkę!

logoNiewątpliwie godnym polecenia, nie tylko dla nowotomyślan, jest portal o wdzięcznej nazwie „Pinezka” (szukajcie pod adresem: pinezka.nowytomysl.pl ). Autorzy portalu, trzech informatyków-społeczników zadało sobie kilka fundamentalnych pytań, w tym pytanie, co robić w Nowym Tomyślu? Owocem ich przemyśleń jest właśnie „Pinezka”. Szczególnie polecam, aby się przyjrzeć temu fantastycznemu narzędziu, zarówno dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, jak i pracowników placówek kulturalnych, sportowych i innych.

Nic się nie dzieje, czy raczej brakuje informacji o wydarzeniach?

Postawione w tytule pytanie stawia sobie wiele osób. Często pozostaje ono bez odpowiedzi. Jest jednak w naszym mieście także grono ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Obalamy mit, że w naszej okolicy nic się nie dzieje!

W głowach kilku osób krążył początkowo niesprecyzowany pomysł stworzenia wspólnej listy wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i różnorodnych imprez organizowanych na terenie całej gminy. Jedno wspólne miejsce w Internecie, w którym będzie można zaczerpnąć wiedzy na temat planowanych w mieście i gminie wydarzeń i imprez. Do tej pory były one rozproszone na różnych portalach i mogły umknąć uwadze nawet uważnego uczestnika naszego lokalnego życia społecznego.

Niniejsza witryna ma w swoim założeniu zbierać informacje na temat wydarzeń i imprez, stając się źródłem wiadomości dla ich potencjalnych uczestników i podstawowym narzędziem organizatorów do powiadamiania społeczności o ich terminach.

Jej powstanie nie mogło się powieść bez wsparcia i akceptacji Burmistrza i Urzędu Miejskiego, Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. Bardzo ważną rolę odgrywa również Spółdzielnia Mieszkaniowa z bogatym wachlarzem imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub Osiedlowy. Te cztery podmioty organizują największą ilość wydarzeń i – tym samym – stanowią podstawową grupę zamieszczającą tu swoje informacje.

Jednak nie tylko one tworzą mozaikę kulturalną naszego miasta. Współtworzą ją m. in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, sołectwa, placówki oświatowe, restauracje, firmy i grupy nieformalne mające potrzebę i ambicję tworzenia przestrzeni niezbędnej dla kulturalnego i intelektualnego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Ich oferta trafia do szerokich i bardzo zróżnicowanych kręgów odbiorców.

Każdy z tych podmiotów może mieć swój udział w tworzeniu niniejszego portalu informacyjnego. Marzeniem pomysłodawców i twórców portalu jest, aby krąg inicjatorów i organizatorów wydarzeń, zamieszczających tu swoje anonsy, sukcesywnie się powiększał. W ten sposób – być może w przyszłości – uda się na nim prezentować pełną gamę wydarzeń adresowanych do mieszkańców naszej gminy.

Źródło: http://pinezka.nowytomysl.pl/o-projekcie

Comments